Generalforsamling
Generalforsamling 2018

Hou Centerråd  

Generalforsamling den 11/2 2019 kl. 14.00 i Hou Borgerhus,

Referat fra Generalforsamling 

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer. Keld Jul Vagner blev valgt
 2. Valg af stemmetæller. Jørgen C, Bodil B, Grethe P og Grethe H.
 3. Formandens beretning. Se vedhæftet bilag.  Efter beretning roste formanden for ældresagen Kirsten Broberg Centerrådet for de mange flotte arrangementer der er blevet afholdt.
 4. Fremlæggelse af Årsregnskab. Kasserer Ragnhild Hansen oplæste regnskab og besvarede spørgsmål til samme , så ingen var i tvivl om hvad pengene bliver brugt til.
 5. Valg til bestyrelsen, på valg er:
  • Gitte Nielsen Blev genvalgt
  • Flemming Gadegaard Blev genvalgt
  • Karen Margrethe Saxtorff Blev genvalgt
  • Susanne Christensen Blev genvalgt
 1. Valg af suppleanter: 2 stk. Grethe Jørgensen . Grethe ønskede af helbredsmæssige grunde ikke at fortsætte i Centerrådet , formanden takkede Grethe for hendes arbejde .Nyvalgt som

     1.  suppleant  Blev  Bodil Busk

     2.suppleant    Jens Batsberg


7     Valg af revisorer: Keld Jul Vagner blev genvalgt

                                  John Buhl     blev genvalgt 

 1.   Valg af 1 revisorsuppleant Carsten Saxtorf 9Evt. Under eventuelt blev der spurgt om hvad forskel der er på Centerråd og samråd, der blev fortalt at centerråd er en kommunal forening medens samråd er en forening sammensat af de forskellige foreninger og butikker . Centerrådet skal ganske langsomt reducere kassebeholdning, derfor er vi også kommet ud med et underskud i år. Der blev oplyst om kommende arrengementer, allerede 12/2 Sang ved Anne Marie –11/3 Fortæller ny Menighedsrådsformand –5/3 Udflugt til Råt og Godt Aalborg – 25/3 Modeopvisning – 8/4 Birgitte Jakobsen Politi kl 19 -  29/4 Byvandring i Hou. – Maj Tur til Grønhøj hvis økonomi tillader.

Dirigenten afsluttede med at takke for god ro og orden og afsluttede Generalforsamlingen.

Susanne takkede for fint fremmøde ca 50 stk og takkede de øvrige ”rødder” for godt samarbejde. 

Efter generalforsamlingen vil Lone Svendsen, Forstander på forebyggelses og rehabiliteringscenter Ulsted hos Aalborg Kommune orientere. Lone fortalte om Ulsteds ny center og oplyste det gerne skal starte til Maj. Det skal blive en form for højskole hvor folk kan være til genoptræning så de kan blive mere selvhjulpne, i stedet for de skal sidde og vente på hjemmehjælp. Der bliver anskaffet en bus så patienter kan hentes og bringes. 

Derefter kaffe og bankospil. Så blev der serveret ostebord og til sidst var der bankospil.


Dirigent:   _______________       Sekretær Else Sloth Karlsen 


Efter generalforsamling konstituerede     Bestyrelsen sig således:

Formand Susanne Christensen,- Næstformand Flemming Gadegård,- Kasserer Ragnhild Hansen,- Sekretær Else Sloth Karlsen –Karen Margrethe Saxtorff.-  Gitte Nielsen – Merete Sørensen – 1. Suppleant Bodil Busk

Tlf. 25379604 Mail: Bodillen@turbopost.Dk   

 1. Suppleant Jens Batsberg tlf.41183177      

 Mail: Jens.batsberg@hotmail.com  

Der blev talt om tidspunkter for vores møde da vi havde fået forespørgsler om de kunne flyttes, men vi blev enig om at bibeholde møde tidspunkt til første mandag i måneden kl 9,30 da det  ellers kan give problemer med lokale mm. Vi håber på forståelse fra kommunen.

Else Sloth Karlsen.                      


  Hou centerråd.

Årsberetning 11/2 2019


Velkommen, dejligt at i tog jer tid til at komme.

Jeg vil gerne sige noget om hvilke aktiviteter vi har, og hvem vi er og hvad hver enkelt laver i Center rådet. Der er nogen der dækker flere områder

Lindans det foregår onsdag, der er Grethe Jørgensen tovholder. Grethe har dog valgt at stoppe i Center rådet, det er vi kede af, men det må vi acceptere. Tak for indsatsen.

Stavgang det bliver ledet af Mie Back Pedersen og Jonna Laubæk det foregår mandag kl. 14.00 – 16.00, men der er også tid til hygge.

Petanqe det styre Birthe og Poul Sørensen, det foregår mandag og torsdag fra KL 14.00 - ?

Croket det er Else Karlsen der er tovholder, det foregår torsdag fra kl 13.30 – 16.00, og når der er ferie er der mulighed for at træne tirsdag formiddag, hvis man har lyst. Ud over det er Else sekretær, hun sørger for referater og andre skrive opgaver samt planlægning af hjemme stævner.

Hygge formiddag er tirsdag der drikkes kaffe, og man kan strikke, eller lave hvad man vil, der er ligeledes mulighed for at købe materialer, garn osv. Det er Merethe og Gitte der styre det.

Onsdag eftermiddag. Der samles en flok og spiller forskellige kortspil, det styres af Esther Jensen.

Vi har nogle primær personer der planlægger udflugter/foredrag, det er Karen Margrethe, Merethe og Flemming, som selvfølgelig også støttes af resten af Center rådet

Kasserer det er Ragnhild hun styrer Billard, regnskab, budgetter, ansøger fonde, er god til pc og printere.

Formanden, det er Mig Susanne, og hvad laver jeg, holder styr på tropperne, nej det passer ikke, alle ved hvilke område de dækker, vi hjælper hinanden, skal der sættes borde op, så er vi der, eller anrette mad, laves kaffe, vi kan også feje gulv og pudse et vindue.

 Og ikke at forglemme de ægtefæller der giver en hånd med. Tak for det.


Samarbejde: Vi samarbejder med Hou Menighdsråd

     * Hgi – Hou gymnastik og idræt

    * Hou - Skole, vi arengere en årlig udflugt med 3 og 4 klasse, hvor vi invitere bedsteforældrene med.

  * Hou samråd – bl. i forbindelse med Hou fantastiske dage, der bages, samles affald, grilles pølse, og laves kaffe osv.

  * HBA Støtteforening

   

Fælles aktiviteter: Vi har i 2018 haft ca. 22 fælles aktiviteter med Menighedsrådet, det være sig foredrag, syng sammen og fælles spisning, her er nogle eksempler.

Bla. har vi haft foredrag af Janne og Rene Pedersen fra Claudi og Hjelm optik , der viste den sidste nye mode inden for briller og glas, Ørelæge Casper Søndergård deltog også, med viden inden for sit felt.

Der har ligeledes været en tur til Ålborg kongres og kulturcenter, der var rundvisning i hele huset, og selvfølgelig frokost bag efter.

Så har der været foredrag med Præst Jens Brun, fra Gug kirke, der fortalte anekdoter fra sin barndom/ungdom.

Desude har der været besøg/foredrag af Peter Lydholm og Jørn Hald der underholdt, med sang og musik. Peter Lydholm fortalte ligeledes om sit liv som blind.

 En sang aften med ”Hit med sangen” med Thomas Rewes sang og Tina Gudiksen på klaver.

Så var tiden kommet til turen ud til Chokolade fabrikken, der var mulighed for at se hvordan man lavede chokoladen samt smage og købe den. Dagen endte med frokost på Streetfood i Ålborg- på The Light Hous.

I efteråret har vi været til demonstration af El-cykler hos Cykelmekanikeren John i Hals, derefter var vi på Cykelmuseum, der var mange interessante Cykler og Knallerter, dagen blev afsluttet med en frokost på Golfbanen.

Heldagsturen gik til Århus til Moesgård Museum, der var en særudstilling der hed: På Djengis Kharns stepper- Mongoliets Normader, det var en spændende dag , der var meget at se på bla. Gravballe manden.

Foredrag med tidligere Landstings medlem Thue Kristiansen, der er kunstner og har tegnet det Grønlandske flag.

Så når vi kommer hen på efteråret, da er det en fast tradition med Mortensaften, med spisning, kaffe og hygge.

Som noget af det sidste på året er der Martine` med Susanne og Arne, som spiller op til dans, med frokost/kaffe.

Julefrokosten er et arrangement med banko hvor der er Fri entre, men med tilmelding. Desuden skal man have en gave med til banko spillet.

I år har vi arrangeret et info møde om de kommunale kørsels ordninger, det var der stor tilslutning til.

Sidst men ikke mindst har vi haft 2 store Modeopvisninger, en om foråret og en om efteråret, der har været ca 100 deltagere, så vi har været nødt til at rykke ud i Hallen.

Til sidst vil jeg gerne takke jer alle for den store opbakning til vores aktiviteter gennem året. TAK.

Susanne Christensen.
 Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

10.12 | 13:07

Vi har møde i Centerrådet i januar så du vil kort efter få svar.

...
09.12 | 12:44

Vi har en sag med kommunens hegnsyn som er gået fulstændig i hårknude,
Derfor vil jeg gerne have et møde med kommunen, i forsøg på at få en retfærdigt afgørelse

...
04.12 | 21:16

Hvor hyggeligt med denne juleside !
Det er da lige til at blive i godt Julehumør a`

...
22.09 | 08:00
Forside har modtaget 13
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE